Ogólnopolskie
Centrum Techniki Jazdy s.c.
Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy s.c.
Nr 006W w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego