Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy S.C.
Małgorzata Prątnicka Elżbieta Wyszyńska

06-500 Mława
ul. Joachima Lelewela 13 lok. 1
NIP: 669-185-91-00
REGON:142591399

tel. 602 700 687
[email protected]

 

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Stopnia Wyższego

06-521 Wiśniewo
Stare Kosiny 50D