SPRAWDŹ JAK SZKOLIMY

Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy s.c. to nowoczesny obiekt o rozbudowanej infrastrukturze. Posiadamy nowoczesne zaplecze szkoleniowe z miejscami noclegowymi. Obiekt wyposażony jest w płyty poślizgowe, plac manewrowy i tor szkoleniowy. Nowoczesna infrastruktura obiektu w połączeniu z doświadczeniem instruktorów to gwarancja wysokiej skuteczności kursu i wymiernych korzyści z poprawy umiejętności panowania nad pojazdem.


Pojazdy Uprzywilejowane
CEL SZKOLENIA – NR 1 W POLSCE

Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.


Pojazdy Uprzywilejowane

Kurs na pojazdy uprzywilejowane skierowany jest do wszystkich kierowców, którzy planują pracę w służbach publicznych, gdzie będą prowadzić pojazd uprzywilejowany. Są to między innymi zespoły ratownictwa medycznego, wodnego albo chemicznego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, gminnej lub Straży Granicznej oraz innych służb bezpieczeństwa np. Służby Celnej lub służby Parku Narodowego. Do tego grona zaliczają się także bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne.


Pojazdy Uprzywilejowane

Każdy, kto chce wziąć udział w szkoleniu musi mieć ukończone 21 lat oraz właściwe dokumenty. Potrzebne jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zaświadczenie lekarza, które potwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych. Zapisując się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców w szkole jazdy nie trzeba przeprowadzać badań od razu, można wykonać je po ukończeniu szkolenia. Oferujemy także możliwość przeprowadzenia badań w naszym ośrodku.

Dla kierowców, którzy mają już zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych proponujemy rozszerzenie posiadanych uprawnień poprzez szkolenie uzupełniające.


Pojazdy Uprzywilejowane

Według kodeksu drogowego pojazdy uprzywilejowane to wszystkie pojazdy, które wysyłają sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadące z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Takie pojazdy wykorzystuje się w służbach medycznych, ratunkowych, a także w służbach bezpieczeństwa publicznego. Ich celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia, mienia, zapewnianie bezpieczeństwa oraz usuwanie skutków katastrof. Do tej grupy wliczają się także pojazdy przewożące wartości pieniężne i bankowozy.


Kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wiąże się z wyższym ryzykiem wypadku. Kierowca, który prowadzi taki pojazd i jednocześnie wysyła odpowiednie sygnały, ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. To oznacza, że nie musi stosować się do sygnalizacji świetlnej ani pionowych i poziomych znaków. Z tego względu kierowca pojazdu uprzywilejowanego powinien zachować szczególną ostrożność i wyróżniać się umiejętnościami i opanowaniem w każdej, nawet najbardziej niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Oferujemy profesjonalne kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, które w pełni przygotują kierowcę do pełnienia zawodu.