BEHAVIOR BASED SAFETY

RESPONSIBLE CARE

Program redukcji wypadków BBS – Responsible Care jest długotrwałym procesem wprowadzania zmian w obszarze kultury bezpieczeństwa. Pozwala na włączenie wszystkich pracowników w sprawy bezpieczeństwa poprzez budowanie poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za bezpieczeństwo innych. Jest to metoda polegająca na obserwacji „jeden na jeden” i pozytywnym wzmocnieniu, która ma doprowadzić do zmiany indywidualnych zachowań ryzykownych w miejscu pracy i zachęcić do przejawiania zachowań bezpiecznych. Metodologia programu behavior-based safety oparta jest na założeniu, iż bezpieczeństwo w miejscu pracy stanowi wynik połączenia trzech mierzalnych czynników: pracownika, otoczenia i zachowania pracownika.

 

Akademia BBS

Etapy wdrożenia projektu:
  • analiza i diagnoza istniejącego stanu,
  • przygotowanie projektu „szytego na miarę potrzeb organizacji” (strona formalna i praktyczna),
  • wdrożenie projektu do realizacji,
  • ewaluacja projektu.
Korzyści z wdrożenia BBS
  • organizacja zyskuje systemową metodę, która w połączeniu z dotychczasowymi narzędziami (instrukcje, szkolenia, oceny ryzyka, środki ochrony indywidualnej) będzie skutkowała redukcją liczby zachowań
  • wyraźna poprawa kultury bezpieczeństwa
  • zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych oraz redukcja wypadków nawet do 50%

„Interwencje BBS powodują statystyczne znamienne zmniejszenie liczby wypadków/urazów na poziomie 5%.”
cyt: Tuncel, Lotlikar, Salem i Daraiseh (2006)

Akademia BBS

BBS to program, który pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów oraz  na zachowanie kierowców poprzez szkolenie, obserwację, coaching i komunikację oraz monitorowanie procesu wdrażania. Nasz autorski program poprawi wyniki w zakresie bezpieczeństwa, pozytywnie wpłynie na zużycie paliwa, inne powiązane koszty utrzymania, składki ubezpieczeniowe i pomoc w przestrzeganiu procesu szkolenia kierowców, a także zapewnienie wysokiej jakości dostaw. Kolejnym celem jest przeprowadzić proaktywny program zarządzania ryzykiem w oparciu o przeprowadzane oceny ryzyka.


Akademia BBS

Bezpieczną jazdę BBS należy również postrzegać jako integralny element „Wytycznych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa Załadunek i rozładunek pojazdów transportu drogowego, obejmujący kwestie techniczne, behawioralne i organizacyjne aspekty ”. Również Wytyczne branżowe dotyczące bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych drogą. BBS musi być w pełni zintegrowany z organizacją i systemami zarządzania przewoźnika. To musi stać się integralną częścią kultury firmy i jednym z kluczowych czynników wpływających na ciągłość poprawa wydajności poprzez wdrożenie kluczowych wskaźników wydajności

SPRAWDŹ POZOSTAŁE

Bezpieczna Flota

Bezpieczna Flota

Kurs dynamiki pojazdów

Kurs dynamiki pojazdów

Eco Driving

Eco Driving

Eventy Motoryzacyjne

Eventy Motoryzacyjne

Akademia BBS

Akademia BBS

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

OCTJ

Skontaktuj się z nami